Back To Top

Webinar Renovatieversneller juni 2020

Op 17 juni 2020 vond het Webinar Renovatieversneller plaats, georganiseerd door de leerstoel van TU Delft over Publiek opdrachtgeverschap in de bouw (deze richt zich op het professionaliseren en wetenschappelijk ontwikkelen van het vakgebied dat behoort bij de interactie van (semi-)publieke spelers met marktpartijen bij het (her-)ontwikkelen, realiseren, onderhouden en beheren van de gebouwde omgeving) en branchevereniging van woningcorporaties Aedes.

De verduurzaming van woningen moet sneller, beter en goedkoper. Dit vereist een ander proces aan de vraag- en aanbodzijde, namelijk een projectoverstijgende en mogelijk organisatie-overstijgende wijze van samenwerken. De Renovatieversneller is een landelijk ondersteuningsprogramma dat een leeromgeving biedt waarin corporaties en aanbieders samen werken aan het (1) standaardiseren en bundelen van de vraag, (2) optimaliseren van de aanbodketen door het creëren van juiste condities voor opschaling, innovatie, industrialisatie en integrale kostenreductie en (3) adopties en opschaling van innovaties (van product tot proces) door een open leeromgeving en experimenteerruimte te bieden. Tijdens het webinar gingen sprekers in op vragen als:

  • Hoe kunnen publieke opdrachtgevers gezamenlijk inkopen?
  • Waarom werken corporaties samen in vraagplanning en inkoop van renovatie, hoe kunnen ze dat doen, wat betekent dit voor de betrokken organisaties?
  • Wat betekent continuïteit in de vraag voor bouwbedrijven en hoe kunnen (lokale) bedrijven samen aanbodcapaciteit organiseren?

Meer informatie via deze link.