Back To Top

Voortvarende start NHDC met 3.000 woningen

Hoe kunnen we de markt uitdagen om het verduurzamen van onze woningvoorraad sneller, innovatiever en tegen lagere kosten uit te laten voeren? En hoe doen we dat in lijn met de ambities van De Renovatieversneller waar we mee samenwerken? Dit was het afgelopen jaar de centrale vraag binnen de Noord-Hollandse Duurzaamheidscoalitie (NHDC) met het ondersteuningsteam van De Renovatieversneller.

Een vraag die leidde tot de samenwerking van acht woningcorporaties in de Noord-Hollandse Duurzaamheidscoalitie (NHDC). In juni 2021 bereikte NHDC de eerste mijlpaal: de handtekeningen onder raamovereenkomsten voor het isoleren van zo’n 3.000 sociale huurwoningen in de komende vijf jaar door BAM Wonen en Coen Hagedoorn Bouw. Lees er alles over in dit artikel.

Het ondersteuningsteam van De Renovatieversneller ondersteunt NHDC bij het verder vormgeven van de programmabureaus en het borgen van kennisdeling tussen de deelnemers van het collectief dat samen zo’n 3.000 woningen in vijf jaar gaat verduurzamen. In maart heeft een teambuildingsessie met alle teamleden (woningcorporaties én aanbieders) plaatsgevonden om te komen tot afspraken en spelregels hoe in de toekomst om te gaan met uitdagingen, als basis voor projectleiderschap binnen het programmabureau. ‘Een perfecte start om te werken aan onderling vertrouwen. Het heeft ons daadwerkelijke geholpen om een vliegende start te maken,’ aldus een van de deelnemers.