Back To Top

Verslag en take aways lunchwebinar De Alliantie d.d. 1 februari 2021

Ruim 110 mensen namen deel aan het maandelijkse Uptempo! Lunchwebinar, dat dit keer in het teken stond van een strategische blik op de hele portefeuille van een woningcorporatie. Wat moet je weten voor je verstandige keuzes maakt? In welke wijk spelen gemeentelijke plannen al een duidelijke rol? Hoe zijn kosten te beperken zonder in te leveren op de gestelde duurzaamheidsdoelen?

Renske Zwart, manager van het programma Duurzaamheid bij De Alliantie deed haar aanpak uit de doeken. De Alliantie heeft een wijkwarmte-atlas gemaakt en kan nu van elke woning in alle wijken zien wat grofweg de beste strategie is om deze comfortabeler en duurzaam te maken. Daarna is ze via een marktconsultatie op zoek gegaan naar partijen die kunnen helpen bij de vraag: welke oplossingen kunnen ons hierbij helpen? Voor een aanzienlijk deel van het bezit is isolatie tot ongeveer label B het meest kostenefficiënt, waarbij warmte tussen 50⁰C en 70⁰C nodig is. Deze ambitie is lager dan waar veel innovatieve marktpartijen mee aan de slag zijn.

Tsavo (Maarten Kusters) gaf aan dat een analyse van de ambities en een analyse van het hele bezit, tot doelmatiger keuzes kan leiden dan een aanpak van project naar project. Met minder geld dezelfde ambities realiseren is nodig om de beschikbaarheid van wonen en betaalbare maandlasten niet in de knel te laten komen.

De conclusie kan zijn dat er nog een zoektocht gaan de is: er is nog geen uitgekristalliseerd concept voor duurzame warmte als een dienst, waarin ook investeringen ten behoeve van koeling een plaats kunnen krijgen. Ook Eneco zoekt nog naar een helder concept, waarin de huurder niet gevangen wordt in een monopolie. Een grote verhuurder als De Alliantie is niet gebaat is bij allerlei fragmentarische eisen die bijvoorbeeld van gemeente tot gemeente gaan verschillen; zo is Eneco op zoek naar een vraagzijde die niet te versnipperd is met allerlei specificaties of verschillende prioriteiten. Defaults in de markt moeten dus nog ontstaan.

Videoregistratie: https://youtu.be/at_twmEAbgo.