Back To Top

De Shift – hoe plan je de energietransitie?

Ervoor zorgen dat klimaatdoelen in 2050 ook gehaald zijn, is een enorme opgave. Dit vraagt om vooruit denken en een slimme aanpak. Op 1 april organiseerde Stroomversnelling een inspirerend online event over het betaalbaar programmeren en inkopen van toekomstbestendig wonen.

Lid van het ondersteuningsteam van De Renovatieversneller Daniel Duijvestijn droeg bij aan een sessie over het plannen van de energietransitie. ‘Dit plannen is nodig om inzichtelijk te krijgen hoe de opgave er exact uitziet en wat er op welk moment nodig is in de komende dertig jaar. Hierbij is het relevant dat een corporatie grip heeft op de opgave en weet in welk tempo ze vandaag aan de slag moet zijn. Als er inzicht is in de opgave, kan dit eenvoudig gedeeld worden met de ketenpartners die daarmee ook weet waar zij de komende jaren op in moeten zetten.’

‘Een bijkomend voordeel is dat er samengewerkt kan worden. Wanneer twee of meer corporaties de komende jaren met een vergelijkbaar deel van hun portefeuille aan de slag gaan, kan het efficiënt zijn om dat samen te doen. Misschien wel met dezelfde ketenpartner. We hebben ook toegelicht dat wachten op een lange termijn plan er ook voor kan zorgen dat je vandaag stil staat. Begin dus gewoon en ga lerend aan de slag. Veel organisaties doen dat al, hoewel niet altijd bewust. Deze leerervaringen neem je mee in het opstellen van het plan. Dit gaat om dingen die je tegenkomt in de techniek, maar ook op personeel niveau.’

‘Als er wél een plan is dan moet er ook ruimte zijn om te blijven leren en regelmatig bij te sturen op basis van ervaringen. Dus een lange termijn plan is hard nodig, maar bouw wel voldoende flexibiliteit in. Het ondersteuningsteam van De Renovatieversneller kan op verschillende manieren bijdragen. Denk aan het samenbrengen van portefeuilles waarbij slimme combinaties gezocht worden. Of aan het vormgeven van een plan. Dit plan kan natuurlijk ook in samenwerking met collega-corporaties worden opgesteld. Het ondersteuningsteam draagt graag bij!’