Back To Top

Total Cost of Ownership

Total Cost of Ownership (TCO) is de berekening van de kosten en baten over de totale levensduur. Ook wel lifecycle cost of levensduurkosten, als we praten over losse componenten en producten.

TCO is een middel om cijfermatig inzicht te geven in een complex vraagstukken. TCO helpt om tot een completere en daardoor betere vergelijking te komen tussen verschillende verduurzamingsaanpakken en -scenario’s, die bovendien beter aansluit bij woonlastenbenadering tussen verhuurder en huurder. Hierdoor verschuift de focus van de kosten op de korte termijn naar de waarde van de investering op de lange termijn en kunnen wij beoordelen in hoeverre de investering aansluit bij de klimaatdoelen.

Om in aanmerking te komen voor subsidie binnen De Renovatieversneller dien je als onderdeel van jouw verduurzamingsplan een TCO-meetlat in te vullen.

De doelstelling vanuit De Renovatieversneller is opschaling en een integrale kostenreductie (TCO) van een technisch gegarandeerde renovatie van een corporatiewoning naar aardgasvrij (-ready) of CO₂-neutraal. Om aan deze doelen te kunnen voldoen kun je denken aan de volgende zaken:

  • Vraagbundeling aan de aanbodzijde. Door als regionale corporaties op zoek te gaan naar identieke of gelijkwaardige woningen
  • Door deze vraagbundeling kan de vraagzijde aan de slag met gestandaardiseerde en/of geïndustrialiseerde renovatieconcepten
  • Een middel om de indirecte kosten te verlagen, is ketensamenwerking en het optimaliseren van het proces
  • Waarbij innovatie centraal moet staan. Denk hierbij aan andere verdien modellen of circulariteit

De TCO-meetlat fungeert primair als meetlat voor de beoordeling van Renovatieversneller subsidieaanvragen

Hoe zit TCO in de regeling?

Op de website van RVO is de TCO-meetlat en de bijhorende handleiding te vinden.

De TCO-meetlat fungeert primair als meetlat voor de beoordeling van Renovatieversneller subsidieaanvragen op het rangschikkingscriterium Verwachte Kostendaling (die voor 25 van de 100 punten in de beoordeling meeweegt).

Daarbij vergelijkt de tool de integrale kosten bij verduurzaming met de integrale kosten zonder verduurzaming. Zonder verduurzaming betreft de TCO van een basisrenovatie waarbij de woning na de renovatie dezelfde energetische eigenschappen heeft als voor de renovatie. De TCO-meetlat berekent de Netto TCO per woning per jaar specifiek voor de te realiseren warmtevraagreductie. De handleiding neemt jou stapsgewijs mee in de stappen om de meetlat op basis van jouw renovatieconcept in te vullen.

Naast de uitgebreide handleiding bieden wij spreekuren en zijn er specialisten beschikbaar die graag met je in gesprek gaan over jouw vraagstuk.

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.