Back To Top

Processtappen en ondersteuning

 

Wanneer je als collectief een proces van renovatieversnelling in wilt gaan en deel wilt nemen aan het programma de Renovatieversneller, dan heb je vaak veel vragen. Om het proces beter inzichtelijk te maken kent het programma vier fasen. Per fase kun je ondersteuning ontvangen. Hier lees je per fase welke vragen er kunnen zijn en welke ondersteuning mogelijk is.

Ori├źntatiefase

Als corporatie ben je in deze fase op zoek naar de mogelijkheden om te verduurzamen. Als aanbieder kijk je of je aanpak daarop passend is en wie je kunt infomeren.

De Renovatieversneller biedt je in deze fase een vragenloket, een website, inloopspreekuren en matchmakingactiviteiten om jullie met elkaar in contact te brengen.

Verkenningsfase

Als corporatie en/of aanbieders gezamenlijk (samen het collectief genoemd) ben je in deze fase bezig met de vragen: willen we met elkaar de uitdaging oppakken? Aan welke voorwaarden en criteria moeten we voldoen en zijn we bereid om ons te committeren?

De Renovatieversneller biedt je in deze fase tot 20 uren aan procesbegeleiding en expertise. Om door te gaan naar de volgende fase: de concretiseringsfase, moet er een intentieovereenkomst zijn. Hiervoor worden meer ondersteuningsuren beschikbaar gesteld.

Concretiseringsfase

Als collectief komen in deze fase de volgende vragen aan de orde: hoe geven we vorm aan onze inkoopsamenwerking? Hoe formuleer ik een goede marktvraag? Welke schaalbare aanpak passen we toe op welke woningen? Hoe betrekken we de bewoners? Dit kan leiden tot afspraken over een gezamenlijke inkoop voor een gebundeld aantal woningen en/of in combinatie met afspraken over een schaalbare aanpak. Dit kan ook leiden tot een subsidieaanvraag voor de Renovatieversneller.

De Renovatieversneller helpt collectieven (vraag-, vraag/aanbod- en aanbodcollectieven) in deze fase verder op weg door: uitleg over de regeling te geven via o.a. een inloopspreekuur en/of door een projectidee te toetsen. Ook organiseren we schrijversdagen om te helpen bij de subsidieaanvraag. Alle opgebouwde kennis stellen we gedurende het programma beschikbaar aan andere partijen.

Uitvoeringsfase

In deze fase is het collectief bezig met de uitvoering. In het geval er gebruik wordt gemaakt van de Regeling Renovatieversneller zijn er vereisten aan de start uitvoering en oplevering.

De Renovatieversneller volgt de collectieven gedurende de uitvoeringsfase.