Back To Top

Ruim 70 partijen verkennen samenwerken bij Matchmakingevent

Wat gebeurt er als een grote groep organisaties op het gebied van woningen verduurzamen bij elkaar komt? Het leverde op 15 juli een levendige bijeenkomst op van bevlogen mensen die niet zozeer elkaar vrijblijvend willen leren kennen, maar die juist op zoek zijn naar partners om de versnelling in de renovaties te gaan realiseren. Ruim zeventig partijen, waaronder jonge innovatieve ondernemers, gevestigde woningbouwcorporaties en enthousiaste aannemers en installatiepartijen toonden hen bereidheid om samen te werken. Een belangrijke stap, die hard nodig is om te kunnen opschalen. Zoals Pierre Hobbelen van de Brabantse Duurzaamheidsalliantie het verwoordde: ‘Innovatie begint met het loslaten van autonomie. Zowel voor de verhuurders als de aanbieders. Er is geen leidende partij in de keten. Het vraagt om een gelijkwaardige samenwerking.’ Na een plenaire kick-off (waarin Margriet Drijver de deelnemers onder meer meegaf dat er al heel veel beweging is in de markt) was er gelegenheid in de breakout-rooms voor een bredere kennismaking en verkenning van mogelijke matches en oplossingen.

Een van de deelnemers zei over deelname:

De matchmaking was een eerste in een reeks die de komende jaren georganiseerd wordt. Want, zo zeggen De Renovatieversneller en Uptempo!: Er is meer dan voldoende vraag en aanbod. We gaan nu versnellen door partijen te verbinden en zo kansen te creëren samen aan de slag te gaan. Iemand moet die gelegenheid organiseren en dat zijn wij. Het samenwerken tussen deze partners is ook een voorbeeld van hoe zij het ecosysteem willen gaan vormgeven. Niet alles opnieuw doen, maar slim verbinden.

Wat gebeurt er na de matchmaking? Wanneer consortia of ketenpartners elkaar gevonden hebben, kunnen ze ervoor kiezen deel te nemen aan een schrijfdag om hun subsidieaanvraag voor De Renovatieversneller aan te scherpen. De eerste schrijfdag is 26 augustus aanstaande. Er zijn daarnaast online spreekuren waarin experts vragen beantwoorden. De aankomende jaren richt het kennis- en leerprogramma van De Renovatieversneller zich op het ophalen van de lessen en het verbinden van mensen die elkaar verder kunnen ondersteunen. Zodat een levendig en lerend netwerk kan ontstaan, waarin successen en minder succesvolle leerervaringen gedeeld worden. Want als dat netwerk ontstaat, is versnellen een logisch gevolg.
Wil je deelnemen aan een volgend matchmaking event, een online spreekuur of bijvoorbeeld de schrijfdagen? Dat kan! Stuur een email naar vragen@derenovatieversneller.nl