Back To Top

Over ons

De Renovatieversneller is een meerjarig landelijk ondersteunings- en leerprogramma van het ministerie van Binnenlandse Zaken, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, AEDES, Techniek Nederland, Bouwend Nederland en OnderhoudNL. Het biedt subsidie, het delen van kennis en ervaring en begeleiding aan vragers en aanbieders die samen huurwoningen sneller, beter en betaalbaar willen verduurzamen. Zo brengen we een beweging op gang die bijdraagt aan een beter klimaat.
logos

Daarnaast werkt het programma samen met de andere initiatiefnemers vanuit het Klimaatakkoord waaronder de Woonbond en verschillende andere kennis- en netwerkpartners, zoals Uptempo! en De Bouwcampus.

De Renovatieversneller is een belangrijk onderdeel van de Startmotor in het Klimaatakkoord. De Startmotor heeft als doel om 100.000 woningen tussen 2019 en 2023 aardgasvrij of aardgasvrij-ready te maken. Daarnaast beoogt het programma om voor 2030 20-40% integrale kostenreductie (TCO) te realiseren, door gezamenlijke standaardisatie en in tijd gespreide vraagbundeling en innovatie.

De Renovatieversneller draagt bij aan deze doelstellingen door versnelde opschaling van energierenovaties tegen lagere integrale kosten te stimuleren. Daarnaast streeft De Renovatieversneller ernaar om te komen tot meer innovatie en een hogere productiviteit in de bouwsector. Inkoopsamenwerking, ketensamenwerking, standaardisatie, voorspelbare vraagspreiding in tijd en industrialisatie zijn daarbij sleutelbegrippen. Daarmee heeft De Renovatieversneller niet alleen een sleutelpositie binnen het Klimaatakkoord, maar dienen we ook een breder maatschappelijk en sectoraal belang.

Doe mee!

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief