Back To Top

Over ons

De Renovatieversneller is een programma van het ministerie van Binnenlandse Zaken, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, AEDES, Techniek Nederland, Bouwend Nederland en OnderhoudNL. Daarnaast wordt samengewerkt met de andere initiatiefnemers vanuit het Klimaatakkoord waaronder de Woonbond en verschillende andere kennis- en netwerkpartners.
logos
De Renovatieversneller is een belangrijk onderdeel van de Startmotor in het Klimaatakkoord. De Startmotor heeft als doel om 100.000 woningen tussen 2019 en 2023 aardgasvrij of aardgasvrij-ready te maken.

Dit gebeurt via twee sporen:


1) Woningen versneld aansluiten op een warmtenet
2) Via overige opties waarbij bundeling van vraag en aanbod centraal staat

De startmotor heeft als doel om voor 2030 – door gezamenlijke standaardisatie, in tijd gespreide vraagbundeling en innovatie – 20% tot 40% integrale kostenreductie (TCO) ten opzichte van het huidige kostenniveau te realiseren.

De Renovatieversneller is een belangrijk onderdeel
van de Startmotor in het Klimaatakkoord.

Meer innovatie en een hogere productiviteit

De Renovatieversneller draagt bij aan deze doelstellingen door versnelde opschaling van energierenovaties tegen lagere integrale kosten. Daarnaast streeft De Renovatieversneller ernaar om te komen tot meer innovatie en een hogere productiviteit in de bouwsector. Inkoopsamenwerking, ketensamenwerking, standaardisatie, voorspelbare vraagspreiding in tijd en industrialisatie zijn daarbij sleutelbegrippen. Daarmee heeft De Renovatieversneller niet alleen een sleutelpositie binnen het Klimaatakkoord, maar dienen we ook een breder maatschappelijk en sectoraal belang.

Wie is wie

Ferdi Licher
Voorzitter stuurgroep, ministerie BZK

Claudia Reiner
Stuurgroeplid, Techniek Nederland

Frank Bonnerman
Secretaris stuurgroep/lid programmateam, ministerie BZK

Jeroen Pepers
Stuurgroeplid, Aedes

Judith Arends
Stuurgroeplid, RVO

Joep Rats
Stuurgroeplid, Bouwend Nederland

Okke Spruijt
Stuurgroeplid, OnderhoudNL

Joris van den Heuvel
Programmaleider

Hans van Eck
Lid programmateam, RVO

Marco Witschge
Lid programmateam, Techniek Nederland

Jørgen Hulsmans Bouwend Nederland

Jørgen Hulsmans
Lid programmateam, Bouwend Nederland

Remko Zuidema
Lid programmateam, Aedes

Anita van den Berg OnderhoudNL

Anita van den Berg
Lid programmateam, OnderhoudNL

Wie is wie

Ferdi Licher
Voorzitter stuurgroep, ministerie BZK

Jeroen Pepers
Stuurgroeplid, Aedes

Joep Rats
Stuurgroeplid, Bouwend Nederland

Joris van den Heuvel
Programmaleider, RVO

Marco Witschge
Lid programmateam, Techniek Nederland

Remko Zuidema
Lid programmateam, Aedes

Claudia Reiner
Stuurgroeplid, Techniek Nederland

Frank Bonnerman
Secretaris stuurgroep/lid programmateam, ministerie BZK

Judit Arends
Stuurgroeplid, RVO

Okke Spruijt
Stuurgroeplid, OnderhoudNL

Hans van Eck
Lid programmateam, RVO

Jørgen Hulsmans Bouwend Nederland

Jørgen Hulsmans
Lid programmateam, Bouwend Nederland

Anita van den Berg OnderhoudNL

Anita van den Berg
Lid programmateam, OnderhoudNL

Doe mee!

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief