Back To Top

Nieuws

In de afgelopen twee jaar is door ministerie van Binnenlandse Zaken, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, AEDES, Techniek Nederland, Bouwend Nederland en OnderhoudNL gewerkt aan de totstandkoming van De Renovatieversneller. In deze periode bood dit landelijke programma subsidie, kennis en

Om tot opschaling van CO2-neutrale woningrenovatie te komen, ziet netwerkorganisatie De Bouwcampus het belang van een onderling verbonden innovatielandschap. Niet langer versnipperd pilots ontwikkelen zonder het geleerde te delen, maar samenwerken om kruisbestuivingen en opschaling tot stand te brengen. En

Dat volgens het Klimaatakkoord van Parijs er tot 2050 miljoenen huizen in Europa moeten worden verduurzaamd, is geen nieuws meer. Dat dit proces met de huidige technieken te langzaam gaat en bovendien te kostbaar is, evenmin. Reden genoeg voor

De Conceptenetalage maakt het mogelijk met een transparant overzicht van duurzame renovatieconcepten. Welke zijn er nu op de markt te vinden? Wat kosten ze? Wat kun je aan prestaties verwachten? Voor antwoorden maak kennis je met de Conceptenetalage.

Hoe kunnen we de markt uitdagen om het verduurzamen van onze woningvoorraad sneller, innovatiever en tegen lagere kosten uit te laten voeren? En hoe doen we dat in lijn met de ambities van De Renovatieversneller waar we mee samenwerken? Dit

Heb je te maken met verschillende renovatie- en verduurzamingsvraagstukken, dan helpt Total Cost of Ownership (TCO) om beschikbare renovatieaanpakken beter met elkaar te vergelijken. Maak kennis met deze andere manier van kijken. Bekijk de film en de clickable infografic en

Ervoor zorgen dat klimaatdoelen in 2050 ook gehaald zijn, is een enorme opgave. Dit vraagt om vooruit denken en een slimme aanpak. Op 1 april organiseerde Stroomversnelling een inspirerend online event over het betaalbaar programmeren en inkopen van toekomstbestendig wonen.

Op woensdagochtend 24 maart werd onder grote belangstelling tijdens een online bijeenkomst de inkooptoolbox van De Renovatieversneller gelanceerd. Tijdens de bijeenkomst werden de belangstellenden vanuit voornamelijk woningcorporaties meegenomen in de voordelen die deze nieuwe toolbox biedt. Daarnaast konden de deelnemers

Er is maar weinig aandacht voor ventilatie bij het verduurzamen van bestaande woningen. Niet terecht, betoogt Daniël Duijvestijn van De Renovatieversneller en Endule in het lunchwebinar van Uptempo! van 1 maart. Ventilatie biedt kansen voor flinke extra energiebesparingen. Maar wanneer

1.000 woningen per dag renoveren en na-isoleren. Dat is echt een dijk van een innovatieve uitdaging; zowel technisch als procesmatig. Dat blijkt wel uit vele artikelen die hierover gaan en zelfs Arjen Lubach maakte er een item over. Een ambtelijk

Ondersteuners Brigitte Berends en Marjet Rutten spraken tijdens het informatieve programma van de tweede editie van Building Holland Digital over de kansen die De Renovatieversneller de markt biedt.

In verband met de ontwikkelingen rond COVID-19 hebben we de geplande regiorondes van De Renovatieversneller helaas tot nader order uit moeten stellen. Om partijen door het hele land van alle benodigde informatie te voorzien, organiseren we op 2 april een