Back To Top

Nieuwe samenwerkingsovereenkomst getekend

Op 18 november jongstleden werd de tweede samenwerkingsovereenkomst een feit. Cees Tip, directeur-bestuurder van Intermaris, ondertekende deze namens de Noord Hollandse duurzaamheidscoalitie (NDHC).

Op 18 november jongstleden werd de tweede samenwerkingsovereenkomst een feit. Cees Tip, directeur-bestuurder van Intermaris, ondertekende deze namens de Noord Hollandse duurzaamheidscoalitie (NDHC). De hierin samenwerkende corporaties Pré Wonen, Kennemer Wonen, Elan Wonen, Woonwaard, Intermaris, Parteon, Wooncompagnie en Stek verhuren samen ruim 100.000 woningen. Zij bundelen nu de inkoop van de verduurzaming van een deel van hun voorraad. Deze ongeveer 3.000 woningen worden verbeterd naar een netto warmtevraag van maximaal 70 kWh per m2. De investerings- en onderhoudskosten dalen stapsgewijs tot maar liefst zo’n 15% over 5 jaar. Begeleiding van dit ambitieuze proces gebeurt door Atriensis projecten. Hierbij werkt NHDC nauw samen met De Renovatieversneller met als doel kennis en ervaring ook met andere collectieven in Nederland uit te wisselen. Zo dragen we samen bij aan een de doelstellingen van De Renovatieversneller, namelijk het versnellen en opschalen van de verduurzamingsopgave.

Lees meer in vandaag verzonden persbericht.