Back To Top

‘Ik droom van corporaties die met elkaar plannen maken’

De Bouwagenda heeft in het Klimaatakkoord ‘de Renovatieversneller’ geïntroduceerd. Dit is een manier van aanbesteden die helpt om woningen uit de huursector versneld te verduurzamen. Voor de Renovatieversneller is onlangs een boegbeeld geïnstalleerd: Margriet Drijver, bestuurder bij Lefier.

De methode Renovatieversneller stelt corporaties in staat om hun vraag te bundelen en daagt aanbieders uit om gestandaardiseerde oplossingen te leveren. Het idee is gebaseerd op de ervaringen die ondertussen zijn opgedaan bij de aanbestedingen voor ‘wind op zee’. Met de Renovatieversneller kunnen corporaties in samenwerking met gemeenten, commerciële verhuurders, bouwpartijen, netbeheerders en energiebedrijven de komende jaren mede invulling geven aan de ambitie om 100.000 sociale huurwoningen aardgasvrij maken. Dit grote aantal renovaties draagt bij aan de betaalbaarheid van verduurzaming en het jaagt innovaties in de bouw aan. We praten met Margriet Drijver over de plannen en ambities die zij heeft voor de komende tijd.

Goede opdrachtgevers

Margriet Drijver: ‘De opgave voor de grootschalige aanpak van corporatiebezit gaat mij ter harte. Dat is vooral uit persoonlijke interesse. Ik ben nu 15 jaar actief in de sector en een van de dingen waar ik mij hard voor maak, is hoe de corporaties omgaan met de maakindustrie. Ik ben bijvoorbeeld betrokken bij de Regieraad Bouw en de Vernieuwing Bouw. Dat doe ik omdat ik ervoor wil zorgen dat wij als corporaties goede opdrachtgevers zijn. Er zitten echt verbetermogelijkheden in ons opdrachtgeverschap. Ik heb zelfs een boek laten publiceren: ‘De kracht van een goede opdracht’. Wat ik zie, is dat we als corporaties vaak zelf bedenken welke ingrepen we willen doen aan ons vastgoed en al een oplossing formuleren. Daarna halen we er per project een bouwer bij. Dan gaan verschillende bouwers op verschillende plekken op een verschillende manier hetzelfde probleem oplossen. Maar als je kijkt naar ons bezit dan zie je dat er heel veel overlap is in de typen woningen die we hebben. Als je die woningen in je aanvraag combineert, kun je, door de schaal, samen met de markt een goedkope en effectieve uniforme oplossing bedenken.’

‘Dan is er nog een andere persoonlijke motivatie. Ik hoor bij de klimaatdrammers. We hebben nu eenmaal een klimaatopgave. Boegbeeld zijn voor de Renovatieversneller is een praktische manier om daaraan bij te dragen.’

Visie op de Renovatieversneller

‘Hoe we precies vorm gaan geven aan de Renovatieversneller weten we nog niet honderd procent. We zitten nu in de fase dat we dat gaan uitwerken. Je wilt iets met elkaar en je gaat zoeken hoe je dat gaat doen. Dat maakt het een spannende opgave.’

‘Wat ik wel voor me zie? Ik droom van corporaties die in een bepaalde regio met elkaar plannen maken over het bundelen van hun uitvraag en samen met kennisinstellingen die plannen uitwerken om daarna met marktpartijen samen oplossingen te bedenken. Daarna pas komt de stap van inkopen. Deze manier van uitvraag bundelen doet Rijkswaterstaat al heel lang. Zij maken een inventarisatie van hun vraag naar bruggen en gaan dan met markt en kennisinstellingen kijken hoe die vraag het best beantwoord kan worden. Zo kunnen marktpartijen zich beter voorbereiden op de vragen van de toekomst. En kunnen ze innovaties financieren, omdat ze weten dat er een bulk aan projecten in het verschiet ligt.’

‘Als ik het zo vertel klinkt deze manier van werken als heel logisch. De praktijk is echter dat in de corporatiewereld ieder voor zich werkt. Wel zie ik de start van een mooie beweging die is ingezet. Elke corporatie moet gaan nadenken over wat er moet met het eigen bezit. En er is nu een besef dat het zo’n grote opgave is om al die woningen te renoveren dat solitair werken niet de oplossing is. Er is dus op bestuurlijk niveau bij de corporaties bewustzijn gekomen dat er iets moet veranderen. Ik wil graag mijn collega’s uitdagen en prikkelen én dan samen met andere partijen optrekken.’

Samenwerken voor bewoners

‘Ik geloof erin dat langdurig samenwerken en dat doen vanuit vertrouwen het verschil gaat maken in de hele duurzaamheidsopgave. Als er slimme innovaties uit die bundeling van krachten rollen, dan profiteren de particuliere huizenbezitters daar uiteindelijk ook weer van. Voor ons als professionals is het al een enorme zoektocht om erachter te komen hoe je een woning goed verduurzaamt. Laat staan hoe dat voor een enkele particulier moet zijn. Ik vind het terecht dat de eerste stappen van de verduurzaming van het huizenbestand bij ons als corporaties liggen. Maar niet alleen de corporaties zijn aan zet. Er is ook afgesproken dat er budget komt vanuit de overheid om de ontwikkelkosten die de Renovatieversneller met zich meebrengt te dragen. Dat we die afspraak onderling hebben gemaakt, zorgt ook dat we hem moeten nakomen. De overheid betaalt mee aan deze methode en daarmee betalen zij mee aan oplossingen voor zowel de particuliere huizenbezitters als de corporatiebewoners.’

'Als er slimme innovaties uit de krachtenbundeling rollen, dan profiteren particuliere huizenbezitters daar ook van'

‘Wat dat renoveren voor corporatiebewoners concreet betekent, is dat ze hun energielasten omlaag zien gaan en dat de woningen comfortabeler worden. Het ligt in de taken van de wooncorporaties besloten om te laten zien dat een woning beter wordt als we er ingrepen aan doen. We hebben wat dat betreft veel ervaring met het managen van de verwachtingen van bewoners. Mensen snappen ook wel dat het bij een verbouwing eerst minder wordt voordat het weer beter wordt. Als je zelf gaat witten, zit je ook in de rotzooi. We vertellen precies er gaat gebeuren, en dat loont. Over het algemeen hebben we na een renovatie tevreden bewoners. Nu nog zorgen dat het er veel meer worden op veel grotere schaal.’

‘Mijn doel is dat we eind dit jaar concreet laten zien hoe de vraagbundeling werkt. Volgend jaar zomer wil ik op een aantal plekken in het land de vraag van enkele corporaties gebundeld aan gaan pakken. Ik heb er alle vertrouwen in dat dan het vliegwiel van de Renovatieversneller gaat draaien.’

Bron: De BouwAgenda