Back To Top

Leerplaats

Welkom op de Leerplaats van de Renovatieversneller

 
Op deze Leerplaats delen professionals hun kennis en praktijkervaringen met het organiseren van grootschalige renovatieopgaven. Je vindt hier toelichtingen op specifieke thema’s, krijgt inzicht in aankomende events en blikt terug op eerdere bijeenkomsten (en hun nuttige output).
 
Door intensief contact met onze doelgroepen te houden, halen we continu kennis- en leerbehoeften op. Niet alleen inhoudelijk, maar ook over de manier waarop een leerbehoefte het beste kan worden aangeboden. Leren kan immers op veel verschillende manieren: van het simpelweg uitwisselen van formats voor contractvormen tot trainingsdagen, online cursussen, matchingmarkten en advies op maat voor collectieven. De leerplaats is een dynamische omgeving waarin leren centraal staat en waar feedback meer dan welkom is. Deel jouw input via vragen@derenovatieversneller.nl.
 

Specifieke thema’s

 
Total Cost of Ownership (TCO) Total Cost of Ownership staat voor de totale integrale kosten over de gehele levensduur van vastgoed. Heb je te maken met verschillende renovatie- en verduurzamingsvraagstukken, dan helpt TCO om verschillende renovatieaanpakken beter met elkaar te vergelijken. Dit thema wordt uitgelegd aan de hand van een filmpje en een clickable infografic op deze pagina.
 
Collectief Professioneel Opdrachtgeverschap (CPO) Bij Collectief Professioneel Opdrachtgeverschap gaat het om het gezamenlijk inkopen van verduurzamingsmaatregelen met als doel een kostenefficiënter, sneller en kwalitatief beter resultaat. Op deze pagina vind je algemene achtergrondinformatie en helpen de handreikingen in de inkooptoolbox je verder op weg. Meer informatie over CPO in de praktijk via deze pagina.
 
Bewonersbetrokkenheid  Hoe betrek je huurders optimaal tijdens de verschillende planfases bij verduurzamingstrajecten? Per fase blijken de behoefte en vragen te verschillen. De communicatiewijzer helpt een passende klantreis in te richten, zodat het makkelijker is een plan van aanpak of communicatieplan op te stellen passend bij de doelgroep van een verduurzamingsproject. Het uiteindelijke doel: tevreden huurders en daardoor versnelling bij verduurzamingstrajecten. Meer informatie over de communicatiewijzer via deze pagina.
 
Matchmaking Matchmaking is het faciliteren van de mogelijkheden voor vragers en aanbieders om elkaar te vinden en te gaan samenwerken. Op deze pagina vind je daarvoor onder meer informatie over woningclassificatie en de conceptenetalage.
 
Leerbank In de leerbank kun je producten terugvinden die door De Renovatieversneller zijn gemaakt of gefaciliteerd, zoals onderzoeken, uitzendingen van de Ervaring (Ver)tel Tour, interviews etc.

Aankomende events


Leerbank

  • Thema

  • Doelgroep

  • Soort content

  • Tag

  • Filter verwijderen
Communicatiewijzer voor verduurzamingsprojecten

Communicatiewijzer voor verduurzamingsprojecten

31 augustus 2021

De Communicatiewijzer biedt corporatiemedewerkers en ketenpartners hulp bij het bepalen van de communicatiestrategie bij verduurzamingstrajecten.

  • Thema's: Bewonersbetrokkenheid
  • Doelgroepen: Corporaties
  • Soort: Document
  • Tags: Kennisdeling

Conceptenetalage

28 juni 2021

De Conceptenetalage van De Renovatieversneller geeft gedetailleerd inzicht in een aantal beschikbare concepten voor renovatie- en verduurzaming van Nederlandse (huur)woningen.

  • Thema's: CPO/Inkoop
  • Doelgroepen: Bouwers, Corporaties
  • Soort: Tool
  • Tags: Conceptenetalage, Kennisdeling, Warmtevraagreductie, Woningclassificatie

Collectief professioneel opdrachtgeverschap in de praktijk

23 maart 2021

Welke lessen kunnen we leren van collectief professioneel opdrachtgeverschap in de praktijk? In een vijftal publicaties is te lezen wat deze initiatieven bijzonder maakt en wat de sector ervan...

meer

kan leren.

  • Thema's: CPO/Inkoop
  • Doelgroepen: Corporaties
  • Soort: Tool
  • Tags: Inkooptoolbox CPO

Total Cost of Ownership (TCO)

2 juni 2021

Total Cost of Ownership staat voor de totale integrale kosten over de gehele levensduur van vastgoed. Heb je te maken met verschillende renovatie- en verduurzamingsvraagstukken, dan helpt TCO...

meer

om verschillende renovatieaanpakken beter met elkaar te vergelijken. Dit thema wordt uitgelegd aan de hand van een filmpje en een infografic.

  • Thema's: TCO
  • Doelgroepen: Bouwers, Corporaties, Fabrikanten, Installateurs, Onderhoudsbedrijven
  • Soort: Tool
  • Tags: Kennisdeling, Subsidieregeling

Inkooptoolbox Collectief Professioneel Opdrachtgeverschap

23 maart 2021

Het gezamenlijk inkopen van verduurzamingsmaatregelen zorgt voor een kostenefficiënter, sneller en kwalitatief beter resultaat. Met de inkooptoolbox helpt De Renovatieversneller...

meer

woningcorporaties bij deze gezamenlijke inkoop. 

  • Thema's: CPO/Inkoop
  • Doelgroepen: Corporaties
  • Soort: Tool
  • Tags: Inkooptoolbox CPO

Uitzending Ervaring Vertelt Tour – regio Oost

22 november 2020

Ervaring (Ver)Telt Tour van De Renovatieversneller en zes innovatiehubs. Opgenomen op 17-11-2020.

  • Thema's: CPO/Inkoop
  • Doelgroepen: Corporaties
  • Soort: Video
  • Tags: Kennisdeling, Subsidieregeling, Ventilatie, Warmtevraagreductie, Woningclassificatie

Uitzending Ervaring Vertelt Tour – regio Noord

1 maart 2021

Op 2 maart was de tweede uitzending in de reeks van de Ervaring (Ver)Telt Tour. De regio die centraal staat is Noord, met als kloppend hart de innovatiehub BuildinG....

meer

Op het programma stonden drie relevante thema’s voor partijen die met grootschalig verduurzamen aan de slag gaan.

  • Strategisch samenwerken
  • Digitale tools voor verduurzamen
  • Schakelen naar de hubs in het land

  • Thema's: CPO/Inkoop
  • Doelgroepen: Corporaties
  • Soort: Video
  • Tags: Kennisdeling, Subsidieregeling, Ventilatie, Warmtevraagreductie, Woningclassificatie