Back To Top

Iedereen aan de slag met de inkooptoolbox

Op woensdagochtend 24 maart werd onder grote belangstelling tijdens een online bijeenkomst de inkooptoolbox van De Renovatieversneller gelanceerd. Tijdens de bijeenkomst werden de belangstellenden vanuit voornamelijk woningcorporaties meegenomen in de voordelen die deze nieuwe toolbox biedt. Daarnaast konden de deelnemers eigen ervaringen met samenwerking bij de inkoop en uitvoering van renovatietrajecten uitwisselen.

De inkooptoolbox is te downloaden via Toolbox | De Renovatieversneller.

Jeroen Pepers benadrukt in zijn aftrap als directeur van Aedes nogmaals de omvang en het belang van de opgave voor de gebouwde omgeving en de doelstellingen uit het Klimaatakkoord. Voor de corporaties betekent dit dat er gemiddeld 70.000 woningen per jaar gerenoveerd moeten worden om in 2050 helemaal CO2-neutraal te zijn. Omdat de betaalbaarheid hierbij van groot belang is en de capaciteit om het uit te voeren beperkt, zijn in het Klimaatakkoord afspraken gemaakt om dit proces te versnellen en op te schalen. Eén van de producten die hier uit voortkomt, is de inkooptoolbox, aldus Pepers. Deze toolbox is er met name voor ondersteuning vanuit de vraagkant en helpt woningcorporaties gezamenlijk hun inkoop te organiseren.

Nadat Emile van Est de deelnemers op ludieke wijze met stiften en een voetbalveld heeft laten ervaren hoe samenwerking kan helpen om het werk sneller en efficiënter uit te voeren, is het de beurt aan Gwen van der Drift van de Brink Groep. Zij vertelt over de ontwikkeling van de inkooptoolbox door Brink Groep samen met experts van Aedes, RVO en PIANOo. En over het meedenken en meehelpen vanuit diverse corporaties gedurende het ontwikkelingsproces. De toolbox bestaat uit verschillende hulpmiddelen en documenten waar de gebruiker stap voor stap doorheen geloodst wordt.

De inkooptoolbox begint met strategische keuzes en overwegingen voor de afzonderlijke corporaties, waarbij gewerkt wordt aan het formuleren van een gezamenlijke vraag. Hierbij draait het niet alleen om het samenvoegen van opdrachten om betere condities voor elkaar te krijgen. Inkoopsamenwerking kan ook bestaan uit het delen van informatie en expertise, waardoor woningcorporaties van elkaar leren. Uiteindelijk mondt de samenwerking via een samenwerkingsovereenkomst uit in een raamovereenkomst met een uitvoerende partij.

Vaak zullen de corporaties ook intern aan de slag moeten. Dat blijkt uit onder meer uit de eerste vragen en reacties die onder leiding van de dagvoorzitter Gaby van der Peijl van Aedes naar voren komen. Ook zijn er vragen over het betrekken van de ketenpartners. Is een gezamenlijk inkoop niet vooral gunstig voor de grote bedrijven en zijn lokale bedrijven hiervan de dupe? Van der Peijl herkent de vragen en zorgen en ziet ook mogelijkheden om dit als strategisch vraagstuk te benaderen. O.a het strategiedocument uit de toolbox helpt hierbij.

Bij veel van de vragen kunnen Aedes of De Renovatieversneller hulp en ondersteuning bieden. Daarom een oproep aan iedereen om de vragen te stellen via vragen@renovatieversneller.nl of lid te worden van één van de communities van Aedes. Via vragen@renovatieversneller kun je ook terecht over samenwerking vanuit vraag-aanbod collectieven en aanbod collectieven (innovatie vraagstukken). Vanuit De Renovatieversneller zullen daarnaast de komende tijd verdiepende sessies aangeboden worden over de verschillende stappen en documenten van de inkooptoolbox.

Heb je deze sessie gemist? Bekijk de sessie hier terug.

Download hier de drie presentaties uit de Kennissessie: