Back To Top

Kom naar de introductiebijeenkomsten van De Renovatieversneller

In 2019 is het Klimaatakkoord tot stand gekomen. Daarin zijn ambities en afspraken vastgelegd over de verduurzaming van Nederland.

Onderdeel van dat akkoord is de ‘Renovatieversneller’. Dat is een zesjarig programma voor de periode 2019-2025, gericht op opschaling en kostenreductie van het verduurzamen van (primair) bestaande huurwoningen. Waarmee we steeds meer bewoners van een kwalitatief hoogwaardig verduurzaamde woning willen voorzien.

Met dat programma worden woningverhuurders en uitvoerende en toeleverende bedrijven gestimuleerd en ondersteuning geboden bij het gezamenlijk voortzetten dan wel nieuw opzetten van regionale verduurzamingsinitiatieven.

In 2019 is gestart met de ontwikkeling van het Renovatieversneller-programma.

De ontwikkeling van het programma is nu zover gevorderd dat op korte termijn verspreid over het land vijf regionale introductiebijeenkomsten worden georganiseerd:

De bijeenkomsten worden gehouden op locaties die centraal binnen deze regio’s liggen.

De bijeenkomsten zijn bedoeld voor vertegenwoordigers op directie-, management- en beleidsniveau van woningverhuurders en bedrijven. Om hen te informeren over de opzet van het programma en de ondersteuning waar zij gebruik van kunnen maken. Waaronder de nieuwe Renovatieversneller-subsidieregeling.

Uw organisatie behoort tot de groep potentiële initiatiefnemers. Wij nodigen u dan ook van harte uit om aan de regionale bijeenkomst van uw keuze deel te nemen.

U kunt zich aanmelden via de bovenstaande links.

Met het programma en alle ondersteunende faciliteiten menen wij u en alle andere genodigden ‘an offer you can’t refuse’ te bieden dat hopelijk de aanzet geeft tot vele regionale Renovatieversneller-initiatieven. Daarover gaan wij tijdens de vijf bijeenkomsten met alle deelnemers graag in gesprek. Hopelijk mogen wij u daar ook ontmoeten.