Back To Top

Handtekening onder samenwerking Renovatieversneller Utrecht

Donderdag 9 juli jl. hebben Hennie van Heiligenberg en Arjan Berends namens de co-makingalliantie Utrechtse Renovatieversneller hun handtekening gezet onder de eerste samenwerkingsovereenkomst van De Renovatieversneller. De co-makingalliantie, waarbij  woningcorporaties uit Regioplatform Woningcorporatie Utrecht (RWU), vastgoedonderhoudsbedrijven, installateurs en de provincie Utrecht zijn aangesloten, kan hiermee als eerste rekenen op gerichte begeleiding vanuit het ondersteuningsteam van De Renovatieversneller. Dit in het kader van versnelling en opschaling in de sociale woningrenovatie in de provincie Utrecht.

Variantenstudie
Anderhalf jaar geleden is deze co-makingalliantie ontstaan vanuit de provincie Utrecht, toen nog Team Snel. Vastgoedonderhoudsbedrijven en woningcorporaties hebben de handen ineen geslagen om de klimaatdoelstellingen veilig te stellen en te verantwoorden middels een gestandaardiseerde aanpak. Dit heeft zich vertaald in een geheel transparante aanpak binnen de lopende vastgoedstrategie van de woningcorporaties. Door middel van beeldherkenning, beslisbomen op bouwonderdelen, productenmatrixen werken ze samen naar het lonkend perspectief: een variantenstudie in één dag. De woningcorporaties zelf hebben de keuze welk scenario ze gezien het aanwezige vastgoed het beste past.

Pakketten van woningen
Vijf van de twintig bij het Regioplatform Woningcorporatie Utrecht aangesloten corporaties hebben zich als koplopers aangemeld en de intentie uitgesproken om samen de regionale vervulling van De Renovatieversneller op te pakken en te zorgen voor de eerste mandjes. Deze mandjes zijn pakketten van woningen die gezamenlijk aangepakt kunnen worden om binnen de verduurzamings- en klimaatdoelstellingen te passen. Zij worden hierin ondersteund vanuit het ondersteuningsteam van De Renovatieversneller.