Back To Top

Collectief professioneel opdrachtgeverschap in de praktijk

Het programma De Renovatieversneller zet zich op verschillende manieren in voor het stimuleren van energierenovaties. Het programma ondersteunt initiatieven, heeft een subsidieregeling, biedt een kennis- en leerprogramma en stelt diverse tools, waaronder de Inkooptoolbox Collectief Professioneel Opdrachtgeverschap beschikbaar.

Lessen vanuit inspirerende initiatieven

Een aantal initiatieven is al goed op weg in het vormgeven van doelgerichte samenwerking. We noemen NHDC, Utrechtse Renovatieversneller, BDA, Mureno en WoOn Twente. In een vijftal publicaties (zie onderaan deze pagina) is te lezen wat deze initiatieven bijzonder maakt en wat de sector ervan kan leren.

De publicaties laten zien dat collectief opdrachtgeverschap in vele vormen voorkomt, maar er toch ook typische kenmerken te benoemen zijn. Ze maken ons duidelijk dat draagvlak in de organisaties van het grootste belang is. En we zien dat vraagbundeling niet alleen werkt voor woningcorporaties als opdrachtgevers: het Mureno-concept biedt vanuit de aanbiederskant een mogelijkheid op een ander moment te verduurzamen. Een initiatief dat in samenwerking met meerdere woningcorporaties wordt uitgevoerd.

Deze initiatieven geven ons inzicht in de kenmerken die expliciet bij collectief opdrachtgeverschap horen. Welke dat zijn, zie je in onderstaande tabel.

Geïnterviewden

Utrecht:

 • Rob Withaar: Talen Vastgoedonderhoud
 • Jasper van der Hoek: Hemubo
 • Jan Putman: Woningcorporatie SSW
 • Marije Eleveld: Woningcorporatie Bo-ex
 • Samantha Wicht: Ondersteuningsteam Renovatieversneller

Noord-Holland:

 • John de Jong: Woningcorporatie Pré Wonen
 • Martin Hondius: Woningcorporatie Pré Wonen
 • Raymond Vlieland: Woningcorporatie Elan Wonen
 • Samantha Wicht: Ondersteuningsteam Renovatieversneller

Mureno:

 • Thieu Platenburg: Toevast
 • Hugo de Vries: Woningcorporatie Bergopwaarts

Brabant:

 • Ernst Damen: Woningcorporatie Thuisvester
 • Daniël Duijvenstijn: Ondersteuningsteam Renovatieversneller

Twente:

 • Gerard Salemink: Pioneering
 • Daniël Duijvenstijn: Ondersteuningsteam Renovatieversneller
Artikel

De Utrechtse renovatieversneller

22 maart 2021

Intensieve samenwerking tussen corporaties, provincie, gemeenten en co-makers ten behoeve van het versnellen van de uitvoering van de ...

meer
verduurzamingsopgave, door gericht in te zetten op procesinnovatie.

 • Thema's: CPO/Inkoop
 • Doelgroepen: Corporaties
 • Soort: Artikel
 • Tags: Inkooptoolbox CPO
Artikel

NHDC

22 maart 2021

Intensieve samenwerking aan opdrachtgeverszijde tussen een aantal corporaties in Noord-Holland. Ze werken op basis van beknopte uniforme...

meer
kwalitatieve functionele vraagspecificaties in termen van ‘wat’ en ‘waarom’ die de markt de ruimte biedt om zelf tot oplossingen te komen.

 • Thema's: CPO/Inkoop
 • Doelgroepen: Corporaties
 • Soort: Artikel
 • Tags: Inkooptoolbox CPO
Artikel

Het Mureno concept

22 maart 2021

Verduurzamen op het moment van mutatie zodat de bewoner geen overlast heeft en de corporatie geen rekening hoeft te houden met bewoners.

 • Thema's: CPO/Inkoop
 • Doelgroepen: Corporaties
 • Soort: Artikel
 • Tags: Inkooptoolbox CPO
Artikel

Brabantse Duurzaamheids Alliantie

22 maart 2021

Samenwerking tussen corporaties en aannemers gericht op verduurzamen met beproefde maatregelen. Opschalen en versnellen.

 • Thema's: CPO/Inkoop
 • Doelgroepen: Corporaties
 • Soort: Artikel
 • Tags: Inkooptoolbox CPO
Artikel

Woon Twente

22 maart 2021

Kennismobilisator & samenwerkingsplatform van én voor alle 15 corporaties in de regio Twente.

 • Thema's: CPO/Inkoop
 • Doelgroepen: Corporaties
 • Soort: Artikel
 • Tags: Inkooptoolbox CPO