Back To Top

Boegbeeld Margriet Drijver spreekt op webinar Via gebouwschilrenovatie naar NOM?

NOM speelt een belangrijke ontwikkeling in de energietransitie. Een Nul Op de Meter (NOM) woning heeft op jaarbasis, per saldo, een gemiddeld energieverbruik van nul. In dit webinar wordt ingegaan op de rol en het effect van gebouwschil. Van isolatie tot BIPV. Moderator Jonathan Reitsma, expert schilrenovaties en NOM, gaat in dit webinar met experts, opdrachtgevers en belanghebbenden in gesprek over de rol van gebouwschilrenovatie en aanpalende thema’s. Boegbeeld Margriet Drijver is een van de genoemde experts.

‘Ik wil graag uitlichten dat we, om tot schaalvergroting te komen, meer moeten samenwerken. Zodat wat je tijdens een project opbouwt, niet direct daarna weer wegvalt, maar intensief herhaalt wordt. En standaardisatie, een term die vanuit de naoorlogse bouw een nare bijsmaak heeft, is minstens zo belangrijk. Er zijn in verschillende plaatsen in ons land, van Maastricht tot Alkmaar, zoveel woningen die op dezelfde manier zijn gebouw, maak daar gebruik van.’

Het webinar werd georganiseerd door 54events/vakbeurs RENOVATIE

Bekijk het webinar via deze link.