Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
event
event-recurring
Back To Top

De Renovatieversneller

begeleidt!

Naast de subsidieregeling is een belangrijk onderdeel van de Renovatieversneller het landelijk ondersteuningsprogramma. Het landelijk ondersteuningsprogramma bestaat onder meer uit beschikbare (proces)begeleiding voor woningcorporaties en aanbieders van renovatieoplossingen. En ondersteuning via een kennis- en leerprogramma.

Binnen de Renovatieversneller kunnen woningcorporaties en aanbieders ook hulp en advies krijgen van adviseurs en procesbegeleiders.

Begeleiding richt zich op de volgende gebieden:

  • Opschaling en het door vraagbundeling en gezamenlijke inkoop creëren van een meer continue vraag naar integrale energierenovaties naar aardgasvrij of aardgasvrij-ready.
  • Toepassing van vernieuwende methodieken voor samenwerking en contracteren.
  • Een brede marktintroductie van standaardmaatregelenpakketten die de experiment- en demonstratiefase reeds doorlopen hebben.
  • Kostenreductie door standaardisatie van innovatieve renovatie-aanpakken, efficiëntere ketensamenwerking en industrialisatie van het productieproces.

Doe mee!

Aanvraag begeleiding

Heb je interesse in begeleiding? Vul het formulier in! (* = verplicht)

In het ondersteuningsprogramma bieden experts hulp
aan samenwerkende woningcorporaties in het bundelen van hun vraag.

Verkenningsfase

In de verkenningsfase, als je je zo mogelijk al voorbereidt op inschrijving voor de regeling van de Renovatieversneller, is maximaal twintig uur beschikbaar voor ondersteuning. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de inzet van deskundige adviseurs en procesbegeleiders het voeren van het gesprek met andere corporaties over het organiseren van een gebundelde vraag, concrete hulp bij het verzamelen van de juiste woningen en technische oplossingen of een verkenning van bedrijven naar een schaalbare aanpak. Om in aanmerking te komen voor de ondersteuning moet je weten met wie je wilt samenwerken.

De ondersteuning in de verkenningsfase wordt geboden aan vraagcollectieven en vraag/aanbodcollectieven:

  1. Vraagcollectief: corporaties verkennen (zonder aanbieders) de mogelijke gezamenlijke ontwikkeling van een aanpak ten behoeve van een gebundelde verduurzamingsvraag.
  2. Vraag/aanbodcollectief: aanbieders (ketenpartners) verkennen samen met minstens twee corporaties de mogelijk gezamenlijke ontwikkeling van een aanpak ten behoeve van een opschaalbare verduurzamingsvraag.

Concretiseringsfase

Kennis- en leerprogramma

Het Kennis- en leerprogramma (KLP) van de Renovatieversneller heeft als doel om kennis aan te bieden aan, en kennis uit te wisselen met, (huur)woningeigenaren én aanbieders van duurzame oplossingen. Thema’s die, onder andere, aan bod komen zijn Total cost of ownershop (TCO), Woningclassificatie), Bewonersbetrokkenheid en -tevredenheid, en vernieuwend opdrachtgeverschap. Daarvoor worden op dit moment bijvoorbeeld tools en factsheets ontwikkeld, en binnenkort ook diverse bijeenkomsten in het land georganiseerd. Dit KLP wordt gedurende de looptijd van het programma Renovatieversneller steeds verder uitgebreid en aangevuld. Op die manier leren en ontwikkelen wij met elkaar verder! Zo kan opgedane kennis tijdens bijvoorbeeld subsidieaanvragen voor een duurzame renovatie (als onderdeel van de Renovatieversneller), tot en met realisatie in de praktijk ervan, worden meegenomen. En natuurlijk kunnen we gaan putten uit leerervaringen die we de komende 6 jaar breed in het land (en zelfs daarbuiten) nog meer op zullen doen. Houd de website goed in de gaten voor het KLP en wat hier de komende tijd aan kennis wordt aangeboden en uitgewisseld! Heeft u een vraag over het KLP of een suggestie, neemt u contact op met vragen@derenovatieversneller.nl

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief