Back To Top

De Renovatieversneller

begeleidt!

marjet rutten goed

Marjet Rutten

Brigitte Berends

Brigitte Berends

Rick van den Bos

Peter Linders

Samantha Wicht

Daniel Duijvesteijn

marjet rutten goed

Marjet Rutten

Rick van den Bos

Samantha Wicht

Brigitte Berends

Brigitte Berends

Peter Linders

Daniel Duijvesteijn

Elkaar vinden en samen optrekken om te verduurzamen is een proces dat niet altijd vanzelf gaat. Daarom stelt De Renovatieversneller uren van deskundigen beschikbaar.

Adviseurs en procesbegeleiders bieden zowel aan de aanbod- als aan de vraagkant begeleiding bij:

 • Matchmaking: het elkaar vinden, wie vraagt en wie beschikt er over het passende aanbod en hoe brengen we dat bij elkaar
 • Vraagbundeling- en formulering
 • Propositie toetsen en opschalen
 • USP’s in kaart brengen en overbrengen
 • Ambitiebepaling
 • Intern draagvlak creëren
 • Effectief samenwerken
 • Contracteren
 • Ontwikkelen integraal aanbod
 • Opzetten van een samenwerkingsovereenkomst
 • Bestuurlijke verankering
 • Procedures inbedden
 • Inkoop

Heb je behoefte aan begeleiding? Vul dan onderstaand formulier in. Eén van de deskundigen van het ondersteuningsteam neemt contact op om jouw behoefte en de mogelijke begeleiding in kaart te brengen.

Doe mee!

Aanvraag begeleiding

Heb je interesse in begeleiding? Vul het formulier in! (* = verplicht)

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief