Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Back To Top

17 juni 2020: Kennisbijeenkomst Renovatieversneller

Op 17 juni organiseert de leerstoel Publiek opdrachtgeverschap in de bouw (TU Delft) en Aedes een kennissessie voor corporaties over vraag en aanbodbundeling: Renovatieversneller en samenwerking in vraag en aanbod.

Renovatieversneller

De Renovatieversneller is een landelijk ondersteuningsprogramma dat een leeromgeving biedt waarin corporaties en aanbieders samen werken aan:

  1. het standaardiseren en bundelen van de vraag (collectief opdrachtgeverschap door corporaties)
  2. het optimaliseren van de aanbodketen door het creëren van juiste condities voor opschaling, innovatie, industrialisatie en integrale kostenreductie en
  3. de adopties en opschaling van innovaties (van product tot proces) door een open leeromgeving en experimenteerruimte te bieden.
Wat komt er aan bod?

Sprekers gaan in op vragen als: waarom werken corporaties samen in vraagplanning en inkoop van renovatie, hoe kunnen ze dat doen, wat betekent dit voor de betrokken organisaties? Wat betekent continuïteit in de vraag voor bouwbedrijven en hoe kunnen (lokale) bedrijven samen aanbodcapaciteit organiseren?

Tot de sprekers behoren Ditmar Waterman (directeur Stichting RIJK), Pierre Hobbelen (directeur-bestuurder van woningcorporatie Thuisvester) en Paul Uppelschoten (directeur bouwbedrijf Huybregts Relou).

Tijdens de middag gaan ook de aanwezigen met elkaar in debat over wel/niet horizontaal samenwerken, bij renovatie en nieuwbouw.

Programma

13.30 Inloop

14.00 Welkom

14.10 Horizontale inkoopsamenwerking gemeenten door Ditmar Waterman (Stichting RIJK)

14.30 De vraag samen stellen door Pierre Hobbelen (directeur-bestuurder Thuisvester)

14.50 De vraag samen beantwoorden door Paul Uppelschoten (directeur Huybregts Relou)

15.10 Pauze en discussie in groepen

16.00 Terugkoppeling en afsluiting

16.15 Borrel

Tijd en locatie

De middag vindt plaats op De Bouwcampus in Delft van 13.30 uur tot 16.15 uur.

Aanmelden

U kunt zich hier aanmelden.

Wie / wat / waar

Soort bijeenkomst: Workshop
Startdatum: 17-06-2020 13:30 uur
Einddatum: 17-06-2020 16:15 uur
Locatie: De Bouwcampus, Delft
Organisatie: Leerstoel Publiek Opdrachtgeverschap in de Bouw (TU Delft) en Aedes vereniging van woningcorporaties

Bron: Aedes