Back To Top

100 miljoen voor beste renovatiemachines, inleg minimaal 150 oude huizen

Niet een lullige woning, of een rijtje, maar minimaal 150 oude huizen in één keer. Met daartegenover een pot met goud. Nou ja, goud. Geïnteresseerde bouwers en leveranciers moeten wel zorgen voor fikse kostenbesparingen. Dat is het idee achter de Renovatieversneller, een ondersteunings- en subsidieprogramma van 100 miljoen euro, dat inzet op fabrieksmatige renovatie. Cobouw kreeg de spelregels alvast in handen.

Te duur, onvoldoende efficiënt, te arbeidsintensief en vaak te belastend voor de bewoners. Nee, bestaande woningen aardgasvrij maken, staat bepaald niet bovenaan de verlanglijstjes van huizenbezitters en bouwers. Niet in de laatste plaats omdat opdrachtgevers door de duurzame bomen het bos niet meer zien, bleek onlangs nog uit onderzoek van Cobouw. Murw van al die opties, hoge kosten, gele hesjes en toch werk in overvloed. Onderweg naar Parijs wil het kabinet bouwers toch aansporen te blijven investeren in de grote koek van de toekomst. Nog voor 2030 moet een woningrenovatie tussen de 20 en 40 procent goedkoper zijn. Te beginnen bij een grootschalig innovatieprogramma. Die aanpak moet het aardgasvrij of aardgasvrij-ready maken van ongeveer 100.000 woningen nog vóór 2023 in gang zetten.

Innovatiemotor begint bij vraag

Een van troeven van het kabinet is de zogenoemde Renovatieversneller, bedacht naar het idee van de succesvolle wind-op-zee-aanpak: geef de markt zicht op veel opdrachten en de innovatiemachine zal vanzelf draaien. Een dergelijke aanpak komt er op neer dat niet zozeer een duurzaam product, zoals een pv-paneel of een warmtepomp, een eenmalige impuls krijgt, maar dat juist het duurzame vuurtje aan de vraagkant wordt aangewakkerd. Hoewel minister Knops van bouwzaken de uitgewerkte plannen van de Renovatieversneller nog officieel moet goedkeuren, is nu in grote lijnen bekend hoe de versneller eruit komt te zien.

Zo zal de aanpak onder meer bestaan uit zesjarige begeleiding, een kennis- en leerprogramma en een vierjarige subsidieregeling. In totaal is er 100 miljoen euro beschikbaar voor de partijen met de beste plannen, waarvan er nog dit jaar 20 miljoen vrijkomt. Hoeveel geld er per woning beschikbaar is, is onduidelijk.

Isoleren loont

Om in aanmerking te komen voor een subsidie moeten er minstens twee initiatiefnemers zijn, die ieder minimaal 50 woningen inbrengen. De woningen moeten voor 1995 zijn gebouwd. In totaal moet een renovatieproject bestaan uit minimaal 150 woningen. Na de renovatie mogen de woningen nog maximaal een warmtevraag hebben van 70 kWh/m2. Meer subsidie ligt op plannenmakers te wachten als ze de warmtevraag reduceren tot onder de 50 kWh/m2. De subsidieregeling moet nadrukkelijk ook een stimulans zijn voor mkb-bedrijven. Minimaal een mkb-bedrijf moet worden ingeschakeld. Projecten moeten binnen vijf jaar na verlening van de subsidie zijn afgerond.

“Er is al veel geprobeerd en ook veel mislukt. De Renovatieversneller gaat partijen die hun nek uitsteken écht helpen”, verwacht Margriet Drijver, boegbeeld van de Renovatieversneller. Ze rekent op standaardisatie en slimmere bouwproductieprocessen. “Er is behoefte aan perspectief en voorspelbaarheid. Door op deze manier de vraag te stroomlijnen, biedt je marktpartijen de kans om het aanbod te professionaliseren en kosten te verlagen. Het verlaagt bovendien de transactiekosten bij de corporatie en levert betere producten op.”

Omvang en opschalingspotentie

Joris van den Heuvel, programmaleider van de Renovatieversneller, denkt dat de regeling het ook voor bedrijven aantrekkelijker maakt om te investeren in fabrieken. Hij benadrukt dat de regeling niet alleen is bedoeld voor corporaties, maar ook voor particuliere verhuurders en Verenigingen van Eigenaren. Als alles meezit, wordt de subsidieregeling deze maand in de Staatscourant gepubliceerd. Aanvragen kunnen van eind juni tot begin november 2020 worden ingediend. Een speciale adviescommissie zal de minister van Binnenlandse Zaken adviseren over de rangschikking van de aanvragen. Belangrijke criteria bij de beoordeling zijn de omvang van het renovatieproject, het opschalingspotentieel, de mate van vernieuwing en de te verwachte kostendaling.

Dit artikel is eerder verschenen op cobouw.nl