Back To Top

Huurwoningen sneller, beter
en
betaalbaar verduurzamen!

De Renovatieversneller is een meerjarig landelijk ondersteuningsprogramma dat subsidie,
kennis en begeleiding
biedt aan vragers en aanbieders die samen huurwoningen sneller,
beter en betaalbaar willen verduurzamen om zo bij te dragen aan een beter klimaat.
header-renovatieversneller-2020

Huurwoningen sneller, beter
en
betaalbaar verduurzamen!

header-renovatieversneller-2020

Om tot opschaling van CO2-neutrale woningrenovatie te komen, ziet netwerkorganisatie De Bouwcampus het belang van een onderling verbonden innovatielandschap. Niet langer versnipperd pilots ontwikkelen zonder het geleerde te delen, maar samenwerken om kruisbestuivingen en opschaling tot stand te brengen. En om te voorkomen dat het wiel een tweede keer wordt uitgevonden op een andere plek. In de regio’s werd al veel geëxperimenteerd, maar er was nog geen verbinding tussen de verschillende regionale innovatiehubs. En daar zag De Bouwcampus haar kans schoon. We praten erover met transitiestrateeg Atto Harsta en transitiemaker Hans van ’t Land. Communities of Practice voor opschaling Voor het versnellen

Dat volgens het Klimaatakkoord van Parijs er tot 2050 miljoenen huizen in Europa moeten worden verduurzaamd, is geen nieuws meer. Dat dit proces met de huidige technieken te langzaam gaat en bovendien te kostbaar is, evenmin. Reden genoeg voor Provincie Overijssel om begin 2018 de handen met partners uit zes landen uit de North Sea Regio ineen te slaan. Deze samenwerking tussen de veertien pioniers uit Nederland, België, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Zweden en Noorwegen heeft uiteindelijk geleid tot INDU-ZERO, een Europees Project (Interreg NSR), dat de verduurzaming van woningen wil industrialiseren. Oog voor het hele renovatieproces We spreken Ulla-Britt Krämer,

De Renovatieversneller, waarom?

Het is een van de grootste uitdagingen de komende jaren: alle woningen CO2-neutraal krijgen in 2050. Eén ding is duidelijk: woningeigenaren kunnen het niet alleen, maar marktpartijen ook niet. Gezamenlijk optrekken is noodzakelijk. Zodat we de huren betaalbaar houden en tegelijk ons steentje bijdragen aan een beter milieu.

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat alle Nederlandse gebouwen rigoureus moeten worden verduurzaamd. Om woningcorporaties, andere woningeigenaren en aanbieders hierbij te helpen, is De Renovatieversneller in het leven geroepen.

Behoort jouw bedrijf tot de groep die écht met de verduurzamingsopgave aan de slag wil? Doe dan mee!

Woningeigenaren

 

Wil je ook bijdragen aan het efficiënt en betaalbaar verduurzamen van bestaande woningen? Waarom niet samen met collega-corporaties, installateurs en bouwbedrijven?

Bouwers, installateurs, onderhoudsbedrijven & fabrikanten

Behoort jouw organisatie tot de koplopers in woningverduurzaming? Wil je nog meer kennis en ervaring opdoen en delen over hoe we woningen sneller, beter en betaalbaar kunnen verduurzamen?

Subsidie

De Renovatieversneller ondersteunt onder meer met een subsidieregeling. Er is in totaal honderd miljoen euro beschikbaar voor partijen die de handen ineen slaan.

Ondersteuning

De Renovatieversneller biedt gerichte procesondersteuning. We beschikken over deskundigen op specifieke onderwerpen die collectieven ondersteunen waar mogelijk.

Leerplaats

In de Leerplaats van De Renovatieversneller worden ervaringen gedeeld, tools beschikbaar gesteld en krijg je inzicht in de op handen zijnde activiteiten.

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief